Sertifisering

Oslo Seilskole utsteder kompetansebevis

Vi er godkjent testsenter for det norske båtførerbeviset som man får ved bestått båtførerprøve. Vi utsteder også kompetansebevis som dokumenterer praktisk erfaring og faktiske ferdigheter. De vanligste, anerkjente kompetansebevisene er:

 • ICC - dokumenterer bestått praktisk oppkjøring
 • Båtførerbevis (kan brukes ved leie av båt i utlandet)
 • Competent Crew (krever gjennomført praktisk seilkurs)
 • Certified "Day Skipper" (krever "bestått" VK-kurs eller oppkjøring)
 • Certified "Coastal Skipper" (krever godkjent oppkjøring på stor båt)

Les mer om ICC her
Les mer om Båtførerprøven her
Sertifisering av en Day Skipper gjøres i fm. et kurs eller ved oppkjøring med sensor. Sertifisering av en Coastal Skipper gjøres kun i form av oppkjøring med sensor.
Til høyre er informasjon om hvilke krav som gjelder for våre kompetansebevis, og under følger litt informasjon om hvilke krav som gjelder i Norge og i utlandet.

Krav til båtførere i Norge:

Det er nå krav om båtførerbevis for personer født etter 1. januar 1980. Kravet gjelder når båten er større eller kraftigere enn følgende:

 • Over 8 meter lang
 • Over 25 hk motor

Det er 16 års aldergrense for å få utstedt båtførerbeviset, men prøven kan avlegges etter fylte 15 år. Personer som er født før 1980 kan føre båt ihht. sjøveisreglene og norsk lov uten å inneha noen form for sertifikat, så sant båten er under 15 m. lang.

Personer på under 16 år har bare lov til å føre båt som ikke kan gå fortere enn 10 knop, eller som har mindre enn 10 hk motor.

Skal du føre større båt enn 49 fot (15 meter) i Norge må du inneha Fritidsbåt-skippersertifikat. Dette kan tas hos Oslo Kystskipperskole. Kurset tar grundig for seg navigasjon, radarbruk, tidevannstabeller, stabilitetslære, motorlære, instrument-lære mm. I tillegg må man ha ca. tre års fartstid fra båter på over 8 m. lengde.

Hvis du skal leie båt i Norge
Forskjellige aktører og båteiere har forskjellige krav til leietakers erfaring. Som et minimum vil eieren vanligvis kreve at skipperen har seilt en båt på tilsvarende størrelse tidligere, og det kan hende det blir spørsmål om dokumentasjon eller referanser. Med et "Day Skipper" eller "Coastal Skipper" sertifikat vil du stille sterkere enn om du ikke kan dokumentere noen praksis. En utfordring i Norge er at det er mange skjær i sjøen, og at det derfor er lett å grunnstøte. Grunnstøting kan føre til store skader og kostnader, samt driftsstans for båten. Det er særlig dette en utleier ønsker å gardere seg mot, og det er også noe av det viktigste vi jobber med i løpet av et seilkurs (å unngå grunnstøting).

Krav til båtførere i utlandet:*

Det er fortsatt ganske fritt å seile lystbåt nord i Europa. Men beveger du deg ned mot Middelhavet begynner kravene å strammes inn. Om du ankommer f.eks. Spania i egen båt må du kunne fremlegge dokumentasjon på at du eier båten, og på at den er forsikret for tredjepart med en forsikringssum på minst 150.000 Euro.

Hvis du skal leie båt i Middelhavet
I Spania, Italia og Kroatia er det nå innført et offisielt krav om at skipperen må inneha et internasjonalt kompetansebevis eller noe som tilsvarer dette og er utstedt av myndighet/institusjon i hjemlandet. Kravet til dokumentasjon for nordmenn er å kunne fremlegge båtførerbevis og/eller kompetansebevis som dokumenterer praktisk erfaring. Forskjellige havnekontorer og charterselskaper kan ha forskjellig policy og praksis rundt dette, selv om reglene egentlig er de samme. Enkelte aktører kan, etter det vi har hørt, nøye seg med en attest fra en seilforening el.l.

Det skal være ytterligere èn båtvant person om bord, en av mannskapet som har dokumentert erfaring eller kunnskap. Vedkommende bør kunne fremlegge sertifikat som Competent Crew eller i det minste et båtførerprbevis.

I tillegg til overstående stilles det vanligvis krav om at skipperen må inneha VHF-sertifikat for å vise at han/hun kan betjene kommunikasjonsradioen om bord.

Hold deg oppdatert!

Vi vil legge ut mer informasjon om siste nytt innen sertifisering og gjeldende krav rundt omkring i verden, men anbefaler å ta kontakt med gjeldende utleieaktør eller oss dersom du har konkrete spørsmål eller behov. Har du innspill eller erfaringer du ønsker å dele med oss er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Har du spørsmål vil vi forsøke å hjelpe deg.

( * Med forbehold om evt. endringer i lovverket )

Day Skipper eller Coastal Skipper

B�tf�rerpr�ven

Kompetansebevis - krav

Competent Crew

Kandidaten skal ha gjennomført et praktisk seilkurs på minst 15 timer og vise at han/hun har grunnleggende forståelse av seiling, kartlesing, knuter, fortøying, ankring, start av motor, enkel manøvrering og litt om sikkerhet.
Ustedelse av bevis: kr. 100,- inkl. porto

Båtførerbevis

Sjøfartsdirektoratet bestemmer pensum og båtførerprøvens innhold, og etter avlagt og bestått prøve, som kan tas hos oss eller et annet testsenter tilknyttet Norsk Test AS, får man utstedt det norske båtførerbeviset. Eksamensgebyr: kr. 646,-

Day Skipper - for inntil 30 fot eller 40 fot

For å kvalifisere som "Day Skipper" må man inneha båtførerbevis og vise sensor eller instruktøren at man behersker følgende i praksis:

 • seiling
 • kartlesing
 • havnemanøvrering
 • ankring mot land
 • ankring på svai
 • utøve godt sjømannskap

Overnevnte skal utføres mest mulig selvstendig, men under oppsyn av sensor som i hovedsak bare bistår som mannskap. For å beherske overnevnte bør man enten ha erfaring fra egen båt eller ha gjennomført minst ett av våre seilkurs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oppkjøring:
2 timer på din egen eller 25-35 fots båt
(Ø. bevis for 40' må du ha oppkjøring på minst 30 fots båt)
Pris: kr. 1990,-

Coastal Skipper - for inntil 40 eller 49 fot

Foruten kravene for "Day Skipper" skal kandidaten vise at han/hun behersker følgende i praksis, kun ved hjelp av evt. autopilot:

- Klargjøring og sjekk av båt og motor
- Planlegge, forklare og gjennomføre en seilas
- Ha god kontroll på havnemanøvrering
- Tillegging og fortøying til kai (alene)
- Forklare grundig om nattseiling på fyr
- Foreta Mann Over Bord-manøver for seil
- Vise korrekt bruk av ankervinsj mm.

For å beherske overnevnte bør man enten ha en god del erfaring fra egen båt, eller ha deltatt på "Videregående Seilkurs" og/eller vårt "ukeskurs i utlandet" eller et "Intensivt Skipperkurs"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oppkjøring:
2 timer med din egen eller 30-50 fots båt
Pris: kr. 2500,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Etter oppkjøringen får du snart beskjed om hvorvidt du er kvalifisert eller ikke, og vi gir tilbakemelding på hvordan vi opplever at du behersker hver disiplin. Ved tvil kan vi be deg gjøre øvelsen to ganger for å avdekke styrker eller svakheter. Oppkjøring har samme pris uansett utfall; hver kandidat blir vurdert på et nøytralt og profesjonelt grunnlag, til fordel for kandidaten og potensielle utleie-aktører.